Samo u Republici Srpskoj postoji porez na mrtve roditelje

nekretnine-novac

nekretnine-novac

Već godinu dana je na snazi ovaj Zakon…

 

Priča jedan

 

B.P (38) svoj je stan 2007. godine platio 100.000 konvertibilnih maraka. Na tu vrijednost te godine nije se obračunavala kapitalna dobit pa je prethodni vlasnik izbjegao takvu vrstu plaćanja. Stan je promijenio tri ili četiri vlasnika prije našeg sagovornika, koji je 2016. godine odlučio da tu nekretninu proda. Sa uloženim sredstvima za kompletno renoviranje stana, opremanje PVC stolarijom u sam stan uložio je nekih 15tak hiljada konvertibilnih maraka te se nada da će stan uspjeti prodati za 120.000 KM ( računajući da su u Banjaluci porasle cijene nekretnina ). Razlika između cijene stana koju je morao platiti i kojom sad prodaje stan zove se kapitalna dobit. Na nju će peti vlasnik ove nekretnine (naš sagovornik) morati platiti 10% poreza, odnosno 2000 KM.

 

Priča dva

 

P.A (28) 2007. godine roditelji su poklonili stan u Banjaluci koji je ovaj prodao za 120.000 konvertibilnih maraka. Stan su roditelji otkupili u procesu vaučerske privatizacije. Te godine nije se plaćala kapitala dobit. Da je stan prodat danas, iznos kapitalne dobiti bio bi preko 10 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Novi Zakon o porezu na dohodak “proslavlja” godinu dana od svog donošenja i jedinstven je u regionu. Ne primjenjuje se ni u Federaciji BiH, ni u Brčko Distriktu, a nema ga u zakonima Srbije i Hrvatske na ovakav način.

 

Zakon propisuje oporezivanje kapitalne dobiti koja predstavlja razliku između prodajne cijene prava i imovine i njene nabavne vrijednosti koju obveznik i ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom sa ili bez naknade.

 

Tako donesen Zakon o porezu na dohodak u Republici Srpskoj od 2015. godine oporezuje darivanje imovine roditelja djeci, bez obzira koliko je godina unazad imovina u porodičnom vlasništvu. Njime su najviše pogođeni oni koji su naslijedili stanove iz perioda socijalizma a koji su otkupljeni u procesu vaučer privatizacije.

 

Pri tome Zakon ne poznaje inflaciju, ulaganja, zastaru niti druge objektivne razloge za umanjenje ili oslobađanje od poreza.

 

Kako je ranije objavio portal Capital.ba prema članu 39. Zakona u svrhu određivanja kapitalnog dobitka i gubitka nabavna cijena je cijena po kojoj je obaveznik stekao pravo i imovinu, a ako se ona ne može utvrditi smatra se da je to tržišna vrijednost koju je ta imovina imala u godini u kojoj je stečena.

 

Zakonodavac ne određuje vremensko ograničenje obračuna ove vrste poreza, što bi bilo normalno, niti mogućnost da se u vrijednost imovine uračuna inflacija cjena robe i usluga, pa ni plaćene kamate ako je ta imovina stečena teretnim putem kreditnim sredstvima, što je uobičajeni način sticanja nepokretnosti!

 

Narodni poslanik Dragan Čavić ovaj namet nazvao je “Porezom na mrtve roditelje”, a dva puta je bezuspješno predlagao izmjene zakona jer destimuliše život mladih ljudi i njihovo bračno organizovanjem pošto ljudi moraju da plate porez na prenos nekretnine.

 

 

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da je naziv “porez na mrtve roditelje” sasvim odgovarajući–jer da je zakonodavac bio malo pazljiviji pa barem definisao slučajeve izuzetaka kao u Srbiji:

 

“Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udjela ili hartija od vrijednosti, kada: 1) su stečeni naslijeđem u prvom nasljednom redu; 2) se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji; 3) se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka”,možda bi izmjene Zakona i bile prihvatljive!” ističe Pavlović za BUKU.

 

On ističe da je Republika Srpska izmjenama Poreza na dohodak unijela malu ali značajnu izmjenu koja je nažalost prošla neprimjetno – porez na poklon koji proističe iz KAPITALNE DOBITI koji će Poreska uprava obračunavati na razliku nabavne i tržišne vrijednosti u momentu polanjanja.

 

“Ovo jedinstveno rješenje NEMA izuzetaka koji se odnose na poklone izmedju najbližih sredonika, ne uzima u obzir ulaganja vlasnika u nekretninu, inflaciju I možda kamate plaćene na kapital da se nekretnina “oplemeni” ili nadgradi I slično” tvrdi naš sagovornik.

 

Očigledno je, tvrdi, da Vlada traži izvore poreskih prihoda na svakom mogućem mjestu, pa je uočila mogućnosti i odlučila da oporezuje poklone u slučaju postojanja “kapitalne dobiti” bez izuzetka!!!

 

Zaključak je da je najbolje opteretiti sve gradjane i od njih naplatiti porez prije nego kreirati dobru poslovnu klimu gdje će se investirati i gdje će se otvarati nova radna mjesta pa tu prikupljati direktne poreze od novostvorene vrijednosti.

 

“Ovako Vlada Republike Srpske hoće samo da uzme a ništa da ponudi gradjanima” naglašava.

 

 

Ekonomista Damir Miljević kaže za BUKU kako se radi o Superhik zakonu vladajućih.

 

Tvrdi kako je kao i sve ovdje ovaj Zakon nenormalan i to prvenstveno zbog činjenice da je u postojećim socijalno-ekonomskim uslovima bezobzirno uopšte i razgovarati o porezu na kapitalnu dobit kada je u pitanju oporezivanje darivanja imovine s obzirom da siromaštvo i način života uslovljavaju da u pravilu djeca nasljeđuju u porodici stambeni i životni prostor jer nisu u mogućnosti da ga sami steknu odnosno kupe.

 

“Posebno je nerazumno smatrati kapitalnom dobiti naslijeđenu imovinu. Da komedija bude još veća oporezuje se kapitalna dobit na prenos imovine a ne oporezuje se stvarna kapitalna dobit nastala po osnovu prihoda od kamata i dividendi na ulaganja. Zakonodavac je vjerovatno smatrao da mu je ovako najlakše da prikupi dodatni novac a dobio je kontra efekat kako u smanjenju prihoda tako i u činjenici da će većina stanovništva koja se nađe u toj situaciji pokušati na svaki način da izbjegne da plati ovaj porez. Sve u svemu jedan besmisleni i kontraproduktivni potez vlasti koji će nanijeti više štete nego koristi” kaže Miljević za naš portal.

 

Dodajmo kako je naplata poreza na dohodak za 8 miliona manja nego u istom periodu prošle godine.

 

Pavlović kaže kako će rezultat primjene ovog Zakona biti haos.

 

“Neće biti poklanjanja (prometa) nekretnina i i time ulazimo u začarani krug ugovora, neformalnog korištenja nekretnina i time će jedan uredan proces sredjivanja katastarskog i gruntovnog stanja sa nekretnimama biti odložen i čak dodatno zakomplikovan kako za gradjane- roditelje, familiju, tako i za poresku službu I zemljišne evidencije” zaključuje naš sagovornik za kraj.

 

Preuzeto sa: 6yka.com

Podjeli članak