Plan pozajmljivanja: Evo koliko će se tačno Republika Srpska zadužiti u 2017. godini

Republika-Srpska11

Republika-Srpska11

 

Ministarstvo finansija RS na svom je veb sajtu objavilo dokument pod nazivom “Plan pozajmljivanja u zemlji za 2017.godinu” u kojem se navodi struktura zaduživanja Republike Srpske u 2017. godini ali i koji donosi pregled dosadašnjih zaduživanja obveznicama i trezorskim zapisima.

 

Dokument ima nekoliko matematičkih nepreciznosti, na koje ćemo ukazati u nastavku teksta.
U svakom slučaju, ukupno zaduženje Republike Srpske će biti nešto oko 570 miliona konvertibilnih maraka u 2017. godini, a veći dio otpada na tzv. “pozajmljivanje u zemlji” odnosno zaduživanje putem obveznica i trezorskih zapisa.

 

zaduzenja 2017 ukupno

 

Plan pozajmljivanja

Planom pozajmljivanja predviđeno je da će se Republika Srpska ukupno zadužiti 567 miliona KM (ili 569 miliona KM), od čega na “spoljne izvore ” otpada 205 miliona KM ili 36 posto, dok su domaći izvori u strukturi zaduživanja zastupljeni sa 362 miliona KM.

U domaće izvore ubrajaju se emisije hartija od vrijednosti odnosno trezorski zapisi (kratkoročna zaduženja ) i dugoročne obveznice. 346 miliona konvertibilnih maraka činiće zaduživanje po osnovu trezorskih zapisa i obveznica dok je 16 miliona konvertibilnih maraka rezervisano za kreditna zaduženja.

Dokument sa matematičkim greškama

Pri tom ostaje iz dokumenta nejasno je li zaduženje po osnovu domaćih izvora 362 ili 364 miliona jer su već na slijedećoj stranici zbirno navedena sva zaduženja te ispada da su zaduženja po osnovu trezorskih zapisa 128 miliona, po osnovu dugoročnih obveznica 220 miliona i kredita u iznosu od 16 miliona što je ukupno 364 miliona KM.

 

Iz ove tabele se vidi da će zaduženje po osnovu domaćih izvora biti u iznosu od 362 miliona KM.

 

Naredna stranica donosi već drugačiji zbir  - 364 miliona KM
Naredna stranica donosi već drugačiji zbir – 364 miliona KM

 

Također na stranici 3 pomenutog dokumenta u dijelu koji se odnosi na Stanje duga navedeno je da je dug po pitanju obveznica sa 30.11.2016 713 miliona KM da bi već na stranici 7 taj dug bio povećan na 741 milion KM.

 

Strana 3
Strana 3

 

Strana 7
Strana 7

 

Zaduživanja trezorskim zapisima i obveznicama dosad

Zaključno sa 30.11.2016 godine se Republika Srpska zadužila po osnovu trezorskih zapisa ukupno 895 miliona KM, od čega 172 miliona u 2016. godini.

 
Kada je riječ o dugoročnim obveznicama Republika Srpska se zadužila ukupno 833 miliona KM od čega u 2016. godini 257 mil. KM.

 

Zaduživanje još većim zaduživanjem

Stručnjak za finansije Slaviša Raković izjavio je za BUKU kako se breme zaduženosti RS liječi još većim zaduživanjem, a što treba da pokrije ničim opravdano očekivanje većeg rasta bruto domaćeg proizvoda.

“Zaduživanje po svaku cijenu i od svakoga jedina je konstanta tzv. ekonomskih politika “vlade kontinuiteta” koja nema ni hrabrosti, ni vizije, ni znanja ni želje da bilo šta ozbiljno uradi na ekonomskom planu” navodi za BUKU ekonomista Damir Miljević.
Kaže da im na ruku idu i međunarodne i domaće finansijske organizacije svjesne da situacija “što gore to bolje” otvara perspektivu za finalnu rasprodaju porodičnog srebra – elektoprivrede, šuma, vode i zemljišta kao konačnog cilja moderne kolonizacije zemalja koje ne znaju šta bi same sa sobom.
“Uzimanje kredita da bi se vratili već uzeti krediti siguran je put u propast kako je to ekonomska istorija već hiljadama puta pokazala” navodi Miljević za BUKU.

 

Preuzeto sa: 6yka.com

Podjeli članak